Zranitelnost

Slabost, která by mohla být vyčerpána hrozbou - například otevřeným portálem pro obnovu, heslem, které se nikdy nezměnilo, nebo koženým kobercem. Chybějící kontrola je také považována za zranitelnost.


Vulnerability

A weakness that could be exploited by a threat – for example, an open rewall port, a password that is never changed, or a ammable carpet. A missing control is also considered to be a vulnerability.

Použito v metodice