AFBCI

Spolupracovník Institutu kontinuity podnikání

Tato certifikovaná členská úroveň je určena pro profesionály, kteří mají značné zkušenosti s kontinuitou podnikání a jsou členem skupiny MBCI po dobu delší než tři roky.


AFBCI

Associate Fellow of the Business Continuity Institute

This certified membership grade is designed for professionals that have significant experience in business continuity and have held the MBCI membership grade for more than three years.

Použito v metodice