ALE

Anualizovaná ztráta expozice nebo očekávání

ALE je celková částka peněz, které organizace vystaví za jeden rok, pokud se neprovádí nic pro zmírnění rizika.


ALE

Annualised Loss Exposure or Expectancy

ALE is the total amount of money that an organization will lose (exposed) in one year if nothing is done to mitigate the risk.

Použito v metodice