Alternativní místo

Místo, které je v pohotovosti k použití během kontinuity provozu E / I / C, aby udrželo nepřetržitou činnost kritických aktivit organizace. Tento termín platí stejně pro kancelářské nebo technologické požadavky. Alternativní místa mohou být "studená", "teplá" nebo "horká". Tento typ stránek je také známý jako zotavení webu.


Alternate Site

A site held in readiness for use during a Business Continuity E/I/C to maintain the business continuity of an organisation’s Mission Critical Activities. The term applies equally to office or technology requirements. Alternate sites may be ‘cold’, ‘warm’ or ‘hot’. This type of site is also known as a Recovery Site.

Použito v metodice