Alternativní směrování

Směrování informací prostřednictvím alternativního kabelového směrovacího média (tj. používání různých sítí, pokud by normální síť nebyla k dispozici).


Alternative Routing

The routing of information via an alternative cable routing medium (i.e. using different networks should the normal network be rendered unavailable).

Použito v metodice