Alternativní zpracování

Alternativní zpracování (metody) je sada procedur obchodní jednotky, která umožňuje pokračovat v provádění kritické obchodní funkce během dočasné nedostupnosti zdrojů a služeb.


Alternative Processing

Alternative processing (methods) is a set of business unit's procedure that enable the critical business function to continue to be performed during the temporary unavailability of resources and services.

Použito v metodice