AMBCI

Přidružený člen Institutu kontinuity podnikání

Jedná se o certifikovaný stupeň členství a je určen pro profesionály, kteří mají alespoň jeden rok zkušeností s kontinuitou podnikání a kteří absolvovali a složili zkoušku BCI (CBCI).


AMBCI

Associate Member of The Business Continuity Institute

This is a certified membership grade and is designed for professionals that have at least one year’s experience in business continuity and who have taken and passed the Certificate of the BCI (CBCI) Examination.

Použito v metodice