Analýza dopadu podnikání

Analýza dopadů na podnikání je proces, který organizace používají k analýze vlivu narušení podnikání na činnosti, které podporují poskytování produktů a služeb. Výsledky této analýzy se používají pro stanovení priorit, cílů a cílů kontinuity a obnovy.


Business Impact analysis

A business impact analysis is a process that organizations use to analyze the effect a business disruption could have on activities that support the provision of products and services. The results of this analysis are used to set business continuity and recovery priorities, objectives, and targets.

Použito v metodice