Analýza nákladů a přínosů

Proces (po BIA a posouzení rizik), který usnadňuje finanční posouzení různých strategických možností BCM a vyvažuje náklady každé varianty proti vnímání úspor.


Cost Benefit Analysis

A process (after a BIA and risk assessment) that facilitates the financial assessment of different strategic BCM options and balances the cost of each option against the perceived savings.

Použito v metodice