Analýza odolnosti dodavatelského řetězce

Proaktivní analýza zranitelných míst ovlivňujících logistický proces produktu nebo služby pro stanovení rizikových prahů. Tyto prahové hodnoty jsou pak porovnány s rizikem chuti společnosti.


Supply Chain Resilience Analysis  

A proactive analysis of vulnerabilities affecting the logistical process of a product or service to establish risk thresholds. These thresholds are then compared to a company’s risk appetite.

Použito v metodice