Auditor úloha

Úloha, která je určena k posouzení, zda jsou splněny cíle / cíle cvičení, a aby se zjistilo, zda se činnosti odehrávají ve správný čas, a zapojit správné osoby, aby usnadnily jejich dosažení. Auditor cvičení není zodpovědný za mechaniku cvičení. Tato nezávislá role je důležitá v následném rozboru.


Exercise Auditor

An appointed role that is assigned to assess whether the exercise aims / objectives are being met and to measure whether activities are occurring at the right time and involve the correct people to facilitate their achievement. The exercise auditor is not responsible for the mechanics of the exercise. This independent role is crucial in the subsequent debriefing.

Použito v metodice