BC

Kontinuita podnikání

Kontinuita podnikání je firemní schopnost. Tato schopnost existuje vždy, když organizace mohou nadále dodávat své produkty a služby na přijatelné předem definované úrovně poté, co došlo k nehodám.


BC

Business continuity

Business continuity is a corporate capability. This capability exists whenever organizations can continue to deliver their products and services at acceptable predefined levels after disruptive incidents have occurred.

Použito v metodice