BC Koordinátor nebo plánovač

Koordinátor BCM organizace je zaměstnanec, kterému je přiřazena celková odpovědnost za koordinaci programu BCM organizace.


BC Manager or Planner

An Organization BCM Coordinator is a staff member who is assigned the overall responsibility for coordinating the organization's BCM program.

Použito v metodice