BCC

Koordinátor kontinuity činnosti

Role v rámci programu BCM, který koordinuje plánování a implementaci pro celkové oživení organizace nebo jednotky.


BCC

Business Continuity Coordinator

A role within the BCM program that coordinates planning and implementation for overall recovery of an organization or unit(s).

Použito v metodice