BCM Plán

Plán řízení obchodní kontinuity

Jasně definovaný a zdokumentovaný plán pro použití v době nouze, události, incidentu a / nebo krize kontinuity provozu (E / I / C). Plán obvykle zahrnuje všechny klíčové pracovníky, zdroje, služby a akce potřebné pro řízení procesu BCM.


BCM Plan

Business Continuity Management Plan

A clearly defined and documented plan for use at the time of a Business Continuity Emergency, Event, Incident and/or Crisis (E/I/C). Typically a plan will cover all the key personnel, resources, services and actions required to manage the BCM process.

Použito v metodice