BCM Program

Program pro řízení nepřetržitého provozu

Průběžný proces řízení a správy podporovaný vrcholovým managementem a zajišťuje, že budou podniknuty nezbytné kroky k určení dopadu možných ztrát, udržení životaschopných strategií a plánů obnovy a zajištění kontinuity výrobků / služeb prostřednictvím cvičení, zkoušek, testování, školení , údržbu a zajištění.


BCM Programme

Business Continuity Management Programme

An ongoing management and governance process supported by senior management and resourced to ensure that the necessary steps are taken to identify the impact of potential losses, maintain viable recovery strategies and plans, and ensure continuity of products/services through exercising, rehearsal, testing, training, maintenance and assurance.

Použito v metodice