BCM Tým

Tým pro řízení nepřetržitého provozu

Určený počet rolí a odpovědností za implementaci plánu řízení kontinuity podnikání.


BCM Team

Business Continuity Management Team

A defined number of roles and responsibilities for implementing the Business Continuity Management Plan.

Použito v metodice