BIA

Analýza podnikových dopadů

Analýza úrovně řízení, podle které organizace hodnotí kvantitativní (finanční) a kvalitativní (nefinanční) dopady, účinky a ztráty, které by mohly vzniknout v případě, že organizace bude trpět kontinuitou E / I / C. Zjištění z BIA se používají při rozhodování o strategii a řešeních řízení kontinuity podnikání.


BIA

Business Impact Analysis

The management level analysis by which an organisation assesses the quantitative (financial) and qualitative (non-financial) impacts, effects and loss that might result if the organisation were to suffer a Business Continuity E/I/C. The findings from a BIA are used to make decisions concerning Business Continuity Management strategy and solutions.

Použito v metodice