BIRRA

Analýza využití podnikových dopadů

Posouzení minimální úrovně zdrojů, např. pracovníků, pracovních stanic, technologií, telefonování, přesčasů po kontinuitě činnosti E / I / C, aby byla zachována kontinuita činností kritické činnosti organizace na minimální úrovni služeb / výroby. Obecně se považuje za součást BIA, je nedílnou součástí každé následné analýzy nedostatků zdrojů.


BIRRA

Business Impact Resource Recovery Analysis

An assessment of the minimum level of resources e.g. personnel, workstations, technology, telephony required, overtime, after a Business Continuity E/I/C to maintain the continuity of the organisation’s Mission Critical Activities at a minimum level of service/production. Generally considered to be part of a BIA it is an integral part of any subsequent resource Gap Analysis.

Použito v metodice