Bod selhání

Jediným zdrojem služby, činnosti a nebo procesu, tj. neexistuje žádná alternativa, jejíž selhání by vedlo k úplnému selhání kritické aktivity mise a nebo závislosti.


Single Point of Failure

The only (single) source of a service, activity and/or process i.e. there is no alternative, whose failure would lead to the total failure of a Mission Critical Activity and/or dependency.

Použito v metodice