Call Tree

Strukturovaný kaskádový proces (systém), který umožňuje kontaktovat osoby, role a nebo organizace, které jsou součástí procesu informování nebo vyvolání plánu.


Call Tree

A structured cascade process (system) that enables a list of persons, roles and/or organisations to be contacted as a part of an information or plan invocation procedure.

Použito v metodice