CBCA

Certifikát Institutu kontinuity podnikání

Úroveň CBCA je určena odborníkům, kteří mohou ověřit účinnost programu podnikové kontinuity v souladu s normami, pokyny a průmyslovými předpisy. Profesionál by měl prokázat minimálně 2 roky znalostí a zkušeností v oblasti kontinuity provozu, řízení mimořádných událostí a nebo auditu a předat DRII spravované auditní zkoušce.


CBCA

Certificate of the Business Continuity Institute

The CBCA level is designed for the specialist who can verify the effectiveness of an organization's business continuity program against the landscape of standards, guidelines and industry regulations.

The professional should demonstrate a minimum of 2 years of knowledge and experience in the fields of business continuity, emergency management and/or auditing and pass the DRII administered Audit Examination.

Použito v metodice