CBCI

Certifikát Institutu kontinuity podnikání

Tato vstupní úroveň je určena odborníkům, kteří absolvovali Osvědčení o zkoušce BCI (CBCI). Jedná se o demonstraci znalostí o kontinuitě podnikání a ne o prokázání zkušeností. Platí po dobu tří let. Držitelé CBCI jsou vyzýváni k tomu, aby pokročili do stupňů členství AMBCI nebo MBCI, aby prokázali svou úroveň zkušeností.


CBCI

Certificate of the Business Continuity Institute

This entry level certified membership grade is for those professionals that have passed the Certificate of the BCI (CBCI) Examination.
This is a demonstration of knowledge of business continuity and not a demonstration of experience. It is valid for three years. CBCI holders are encouraged to progress to AMBCI or MBCI membership grades to demonstrate their level of experience.

Použito v metodice