Centrum odpočinku

Budova převzatá místním úřadem pro dočasné ubytování evakuovaných osob.


Rest Centre

A building taken over by the Local Authority for the temporary accommodation of evacuees.

Použito v metodice