CHPCP

Certifikovaná zdravotní péče Provider Continuity Professional

Úroveň CHPCP je určena pro profesionální prokázání dvouleté zkušenosti v oblasti řízení mimořádných událostí, kontinuity činnosti, řízení a zásad klinické péče / zdravotní péče a absolvování DRII podané zdravotní péče.
Jednotlivec by měl také prokázat zkušenost v pěti oblastech odborné praxe.


CHPCP

Certified Healthcare Provider Continuity Professional

The CHPCP level is designed for the professional demonstrating 2 years of experience in the fields of emergency management, business continuity, management and clinical care principles/healthcare and passing the DRII administered Healthcare Examination.
The individual should also demonstrate experience in five of the Professional Practices areas.

Použito v metodice