CMT

Týmy krizového řízení

Určený počet rolí a odpovědností za implementaci plánu řízení krizí organizace.


CMT

Crisis Management Team(s)

A defined number of roles and responsibilities for implementing the organisation’s Crisis Management Plan.

Použito v metodice