CPSCP

Certifikovaný profesionál kontinuity ve veřejném sektoru

Úroveň CPSCP je navržena pro profesionální prokazování dvouletých zkušeností v oblasti plánování obnovy veřejného sektoru, řízení mimořádných událostí, kontinuity podnikání a absolvování zkoušek DRII ve veřejném sektoru. Jednotlivec by měl také prokázat zkušenost v 5 oblastech odborné praxe.


CPSCP

Certified Public Sector Continuity Professional

The CPSCP level is designed for the professional demonstrating 2 years of experience in the fields of public sector recovery planning, emergency management, business continuity and passing the DRII administered Public Sector Examination. The individual should also demonstrate experience in 5 of the Professional Practices areas.

Použito v metodice