Cvičební plán

Plán určený k pravidelnému vyhodnocování úkolů, týmů a postupů, které jsou zdokumentovány v plánech nepřetržitého provozu, aby se zajistila životaschopnost plánu. To může zahrnovat celý plán nebo část plánu BC, ale mělo by zahrnovat komponenty kritické.


Exercise Plan

A plan designed to periodically evaluate tasks, teams, and procedures that are documented in business continuity plans to ensure the plan’s viability. This can include all or part of the BC plan, but should include mission critical components.

Použito v metodice