Cvičení Script

Sada podrobných pokynů určujících informace potřebné pro implementaci předdefinovaného scénáře události kontinuity provozu pro účely hodnocení.


Exercise Script

A set of detailed instructions identifying information necessary to implement a predefined business continuity event scenario for evaluation purposes.

Použito v metodice