Data

Zálohovat

Proces, kterým jsou data (elektronická nebo papírová) a programy kopírována v nějaké podobě tak, aby byla k dispozici a použita, pokud jsou původní údaje, z nichž pocházejí, ztraceny, zničeny nebo poškozeny.


Data

Backup

A process by which data (electronic or paper-based) and programs are copied in some form so as to be available and used if the original data from which it originated is lost, destroyed or corrupted.

Použito v metodice