Dohoda o konsorciu

Dohoda ze strany skupiny organizací, která sdílí zpracovatelská zařízení a nebo kancelářské prostory, pokud některý člen skupiny trpí katastrofou.


Consortium Agreement

An agreement made by a group of organizations to share processing facilities and/or office facilities, if one member of the group suffers a disaster.

Použito v metodice