Dopad

Potenciální úroveň dopadu a dopadu podnikové kontinuity E / I / C v průběhu času na organizaci. Úroveň dopadu a efektu je obvykle relativní vzhledem k velikosti organizace a její odolnosti vůči BCM. Typy dopadů na podnikání jsou obvykle popsány jako finanční a nefinanční a dále se dělí na konkrétní typy dopadů.


Impact

The potential level of impact and effect of a Business Continuity E/I/C over time on an organisation. The level of impact and effect is usually relative to the size of the organisation and its BCM resilience. The types of business impact are usually described as financial and non-financial and are further divided into specific types of impact.

Použito v metodice