DR

Zotavení po havárii

Zotavení po havárii (DR) je oblast plánování bezpečnosti, jejímž cílem je chránit organizaci před účinky významných negativních událostí. DR umožňuje organizaci udržovat nebo rychle obnovit kritické funkce po katastrofě.


DR

Disaster Recovery

Disaster recovery (DR) is an area of security planning that aims to protect an organization from the effects of significant negative events. DR allows an organization to maintain or quickly resume mission-critical functions following a disaster.

Použito v metodice