E/I/C

Extrémní nebo katastrofická událost, incident a nebo krize

Zkratka pro nouzové situace, události nebo krize.


E/I/C

Extreme or Catastrophic Emergency, Event, Incident and/or Crisis

The acronym for Emergency(ies), Event(s), Incident(s) or Crisis(es).

Použito v metodice