Efektivita

Účinnost se týká míry dosažení plánovaného účinku. Plánované aktivity jsou účinné, pokud jsou tyto aktivity realizovány. Podobně jsou plánované výsledky účinné, pokud jsou tyto výsledky skutečně dosaženy.


Effectiveness

Effectiveness refers to the degree to which a planned effect is achieved. Planned activities are effective if these activities are realized. Similarly, planned results are effective if these results are actually achieved.

Použito v metodice