Elektronický úklid

Přenos dat do externího úložiště pomocí komunikačního spojení.


Electronic Vaulting

The transfer of data to an offsite storage facility using a communications link.

Použito v metodice