EOC

Centrum pro nouzové operace

Centrum nouzových operací (EOC) je ústředním velitelským a kontrolním zařízením, které je odpovědné za provádění zásad havarijní připravenosti a zvládání nouzových situací nebo funkcí pro řízení katastrof na strategické úrovni v případě mimořádné události a zajišťuje kontinuitu provozu společnosti.


EOC

Emergency Operations Centre

An emergency operations center (EOC) is a central command and control facility responsible for carrying out the principles of emergency preparedness and emergency management, or disaster management functions at a strategic level during an emergency, and ensuring the continuity of operation of a company, political.

Použito v metodice