Eskalace

Proces, kterým se E / I / C sděluje směrem vzhůru prostřednictvím procesu hlášení řízení kontinuity činnosti podniku nebo rizikového E / I / C.


Escalation

The process by which an E/I/C is communicated upwards through an organisation’s Business Continuity and/or risk E/I/C management reporting process.

Použito v metodice