EZ

Vyloučení zóny

Hraniční čára zóny, která je určena, posílena zákonodárnou mocí a řízena výlučně záchrannými službami, z nichž jsou vyloučeny všechny neoprávněné osoby po dobu určenou záchrannými službami.


EZ

Exclusion Zone(s)

The boundary line of a zone that is determined, reinforced by legislative power, and exclusively controlled by the emergency services from which all unauthorised persons are excluded for a period of time determined by the emergency services.

Použito v metodice