Havarijní připravenost a reakce

Schopnost umožňující organizaci nebo komunitě reagovat na nouzovou situaci koordinovaným, včasným a účinným způsobem, aby se zabránilo ztrátám na životech a minimalizovalo se škody na zdraví a škodách na majetku.


Emergency Preparedness

The capability that enables an organization or community to respond to an emergency in a coordinated, timely, and effective manner to prevent the loss of life and minimize injury and property damage.

Použito v metodice