Hazard

Zdroj potenciální újmy nebo situace, která by mohla způsobit ztrátu.


Hazard

A source of potential harm or a situation with a potential to cause loss.

Použito v metodice