Hlasové obnovení

Obnova služeb hlasové telefonie na jiné místo.


Voice Recovery

Restoration of voice telephony services to another site.

Použito v metodice