Hodnocení výkonnosti

Hodnocení výkonu je proces, který slouží k určení měřitelných výsledků. Hodnocení výkonu hodnotí a analyzuje výsledky, které aktivity dosahují. Také měří a analyzuje výsledky v oblasti procesů, produktů, služeb, systémů a organizačních výsledků.


Performance evaluation

A performance evaluation is a process that is used to determine measurable results. A performance evaluation measures and analyses the results that activities achieve. It also measures and analyzes process, product, service, systemic, and organizational performance results.

Použito v metodice