Housekeeping

Proces udržování postupů, systémů, lidí a plánů ve stavu připravenosti.


Housekeeping

The process of maintaining procedures, systems, people and plans in a state of readiness.

Použito v metodice