ICA

Integrovaná analýza schopností

Analytická metodika, která zohledňuje souběžný a kontextový přehled více metrik, poskytnout úplnější obraz o konkrétním plánu, artefaktu nebo aspektu programu kontinuity provozu.


ICA

Integrated Capability Analysis

An analytical methodology which considers concurrent and contextual review of multiple metrics, to provide a more complete picture regarding a particular plan, artifact, or aspect of the business continuity program.

Použito v metodice