ICS

Systém náhodných povelů

Standardizovaná koncepce řízení mimořádné situace, která je speciálně navržena tak, aby zajistila přijetí integrované organizační struktury, která odráží složitost a nároky jednoho nebo více incidentů, aniž by byla bráněna jurisdikčními hranicemi.


ICS

Incident Command System

A standardized on-scene emergency management construct specifically designed to provide for the adoption of an integrated organizational structure that reflects the complexity and demands of single or multiple incidents, without being hindered by jurisdictional boundaries.

Použito v metodice