Identifikace rizik

Proces určení toho, co se může stát, proč a jak.


Risk Identification

The process of identifying what can happen, why and how.

Použito v metodice