IMP

Plán řízení incidentů

Jasně definovaný a zdokumentovaný akční plán pro použití v době mimořádné události, který obvykle zahrnuje klíčový personál, zdroje, služby a činnosti potřebné k provádění procesu řízení incidentů.


IMP

Incident Management Plan

A clearly defined and documented plan of action for use at the time of an incident, typically covering the key personnel, resources, services and actions needed to implement the incident management process.

Použito v metodice