Integrované cvičení

Cvičení prováděné na více vzájemně propojených součástech Plánu nepřetržitého provozu, obvykle za simulovaných provozních podmínek. Příklady vzájemně propojených komponent mohou zahrnovat vzájemně závislé oddělení nebo propojené systémy.


Integrated Exercise

An exercise conducted on multiple interrelated components of a Business Continuity Plan, typically under simulated operating conditions. Examples of interrelated components may include interdependent departments or interfaced systems.

Použito v metodice