Interní Hot site

Plně vybavené alternativní zpracovatelské místo vlastní a provozované organizací.


Internal Hot site

A fully equipped alternate processing site owned and operated by the organization.

Použito v metodice